Botox är ett läkemedel som slappnar av muskulaturen i området där det injiceras och rynkorna i detta område försvinner därmed! Botox behandlar rynkor som beror på muskelaktivitet, de dynamiska rynkorna, genom att blockera kontakten mellan nerv och muskel. Detta gör att muskeln slappnar av och att rynkan således försvinner!