Fettfrysning

Fettfrysning med Coolsculping, är en vetenskapligt bevisad metod för permanent reducering av lokala fettdepåer som inte reagerar på adekvat kost och träning. Alltså om du har kvar mycket fett på ett visst område trots att du i övrigt är normalviktig är Coolsculping något för dig.

Läs mer om CoolSculpting

Fettfrysning kan inte ersätta en traditionell fettsugning men är ett bra alternativ för den som med rätta förutsättningar söker en icke kirurgisk behandling utan smärta och behov av återhämtning. Fettfrysning görs med en eller två hand-enheter som suger in fettvävnaden, kyler ner den till -10 grader och förstör fettcellerna. Fettceller är mycket mer känsliga för kyla än övriga vävnader och dör genom så kallad apoptos, det vill säga naturlig celldöd. Vår utrustning heter Coolshaping RS1. Den har hög säkerhet och mäter kontinuerligt av kylan samt vakuumeffekten i hand-enheterna för bästa möjliga resultat.

Man utför normalt sätt 1-3 behandlingar per område med minst 5 veckors mellanrum. Varje behandling tar 60 minuter och kliniktiden är ca 90 minuter.

 

Den avgörande skillnaden mot andra icke-kirurgiska metoder är att cellerna inte bara töms på sitt innehåll, utan dör och rensas ur kroppen under en period på några veckor. Fullt resultat efter en fettfrysning ser man efter 2-3 månader.

 

Efter en fettfrysning löses fettcellerna långsamt upp under ett förlopp på flera veckor. Fettcellernas innehåll läcker sakta ut och rensas ut av kroppens lymfsystem. Kroppen måste dock själv göra sig av med den energin som frigörs från fettcellerna. Det är därför viktigt att motionera regelbundet under de första veckorna efter en fettfrysning för att uppnå en optimal fettförbränning.

 

Fett-frysning är alltså en icke-operativ metod för behandling av envisa lokala fettdepåer hos patienter som i övrigt är i god form. Det är inte ett sätt att behandla generell övervikt eller ersättning för hälsosam kost och motion.

Behandlingsområden

1   Armar

2   Midja

3   Mage

4   Kärlekshandtag

5   Höfter

6   Utsida lår

7   Insida lår

Behandlingen

I början av behandlingen känner man av det kraftiga suget och kylan. Efter några minuter har kylan bedövat området och man kan koppla av utan obehag. Många somnar till och med under behandlingen i vår bekväma behandlingsstol. Efter behandlingen kan man fortsätta sin dag som vanligt. Det går även bra att exempelvis träna direkt efteråt.Man kan känna sig lite öm i behandlingsområdet under 1-3 dagar. I somliga fall kan blåmärken och lätt svullnad uppstå. För friska personer innebär denna behandlingsmetod inga risker. Det finns flera vetenskapliga studier som bevisar att fettfrysning inte har någon negativ verkan för din allmänna hälsa.

STEG 1,2,3

STEG 1

En eller två handenheter appliceras på valt behandlingsområde. Behandlingen startar med 5 minuters långsam nedkylning under vakuum-massage.

STEG 2

50 minuters behandling under kontinuerligt vakuum med en temperatur på -10 grader.

STEG 3

Behandlingen avslutas med 5 minuters vakuummassage under fortsatt kyla. När handenheterna har avlägsnats masseras det behandlade området i ca 2-3 minuter.


Välkommen!